FORSTANDERENS SIDE

På denne siden finner du en andakt av Finn Røine, forstander i Evangeliesalen-Berøa.
Hans andakter er alltid aktuelle og velskrevet.
.

Et liv med den oppstandne Jesus

 

Som kristne blir vi aldri ferdig med Jesu oppstandelse, fordi- dette handler om liv eller død.

Hadde en av nrk’s medarbeidere vært til stede i Jerusalem denne påsken, ville vi gjerne ha fått denne rapporten:

«Det går rykter her i Jerusalem om at en jøde, en snekker kalt Jesus, oppvokst i Galilea, og ble dømt til døden på et kors.

Ryktene som nå svirrer rundt her i Jerusalem er at han er oppstanden. Det offisielle svaret som de jødiske lederne gav på ryktene om oppstandelsen er følgende: «Selvsagt sier de at han lever. Det må de. Hva annet kan de si?»

Jeg snakket med en meget kjent fariseer ved navn Gamaliel, en lovlærer som er høyt aktet av hele folket.

Han kunne fortelle om lignende tilfeller. For en tid siden stod Teudas fram. Han utgav seg for a være noe. Omkring fire hundre menn slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydt ham, ble oppløst og forsvant. (Ap.gj. 5,36-37)

Gamaliel nevner også et annet eksempel. I skatteutskrivningens dager sto Judas fra Galilea fram og forledet folket til a følge seg. Også han omkom, og alle de som adlød ham, ble spredt.

På mitt spørsmål om denne gruppen av mennesker som påstår at deres leder Jesus lever, svarer de jødiske lederne følgende: – Er dette en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. (Ap.gj.5,38-39)

En vanlig oppfatning her på Jerusalems gater etter Jesu død er: Han skulle holdt seg til møbelbransjen.

Deres utsendte medarbeider i Jerusalem».

Det er mange som har spådd at Bibelen og kristendommen snart vil være borte. Den franske filosofen Voltarie uttalte: «Bibelen og kristendommen vil være forsvunnet og glemt om hundre år». Voltarie døde i 1778.

Troen på en oppstanden Jesus lever som aldri før. Fakta: Det har aldri vært flere kristne enn i dag. Over en milliard katolikker og nesten like mange protestanter.

De som har forsøkt a begrave troen, har fått den samme opplevelse som de som prøvde å begrave grunnleggeren. Han vil ikke holde seg i graven.

Hvorfor er Jesu død og oppstandelse så viktig? Da han døde, døde også vår synd. Da han oppsto fra graven, skjedde det samme med vårt håp.

For da han oppstod, ble graven vår endret fra en endelig og evig hvileplass til et midlertidig tilholdsted. Hvilket herlig håp!

«Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene».

Ha en fin dag med den oppstandene Kristus.

Hilsen

Finn Røine

forstander