FORSTANDERENS SIDE

På denne siden finner du en andakt av Finn Røine, forstander i Evangeliesalen-Berøa.
Hans andakter er alltid aktuelle og velskrevet.
.

Black Friday

I skrivende stund er det Black Friday som blir markedsført igjennom media, reklame, på store uteskjermer og forretningslokaler. Hele verden er på hugget for å utnytte alle disse fantastiske tilbudene. Noen advarer mot juks mens andre lovpriser denne dagens muligheter for å få et knakende godt tilbud.
Jeg kjenner til en annen Black Friday som var for over to tusen år siden. Denne dagen var en svært mørk dag. «Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time» ( fra kl.12 til 15.) (Matt. 27,46). På denne Black Friday betalte Gud for menneskeslektens synd og straff igjennom sin sønn Jesus Kristus. Guds tilbud var forsoning,nåde og frelse.
Gud hadde ved flere anledninger markedsført den kommende Black Friday igjennom sine hellige skrifter og profeter. I ca. år 750 før Kristus profeterer Jesaja om dette fantastiske tilbudet. «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! Hvor for veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette?» (Jes.55, 1-2).
Black Friday for over to tusen år siden kalles i dag for Langfredag, den dagen da Jesus døde på et kors. Mange stilte seg undrene og vanntro til dette utrolige tilbud fra Guds side. Noen lo, spyttet, slo, spottet og ristet på hodet. Etter tre timer i mørket ropte Jesus til slutt ut på korset: «Det er fullbrakt og oppgav ånden. Forhenget i Templet revnet i to ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet» (Matt.27,51). Gud demonstrerte sitt tilbud til oss mennesker ved at forhenget i templet revnet. Fra Guds side ble det slutt på krav om ritualer, religiøse handlinger, ofringer, lover og bud.. Han banet en ny og levene vei like inn i helligdommen. Hvert menneske kan oppleve å søke den levende Guds ansikt igjennom Jesus Kristus.
I år ble det brukt fire milliarder kroner av oss nordmenn i løpet av denne Black weekend. Kjøpelysten er på topp og mange er sikkert godt for nøyd med sine kjøp. Det finnes noe som ikke kan kjøpes for penger – nemlig Guds nåde, tilgivelse og frelse er gratis. Det åndelige livet som handler om det evige finnes bare i Jesus Kristus.
Apostelen Peter skriver så vakkert «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Det er hans bunnløse nåde som har født oss på ny, slik at vi er Gud barn. Nå lever vi i håpet på et evig liv,fordi Kristus stod opp igjen fra de døde. Og Gud har gjemt denne kostelige gaven, som det det evige liv er, for sine barn. Den er gjemt i himmelen, Gud vil også sørge for at dere trygt kommer dit,så dere kan motta gaven alle dere som tror på ham» ( 1.Pet.1, 3-5. Oversettelsen er fra Levende ord).
Håper mange benytter seg av Guds tilbud som er gratis, men vil berike din sjel med fred, håp, kjærlighet og evig liv i Jesus Kristus vår Herre.

Hilsen

Finn Røine

forstander